Nedestående betingelser gælder for køb af foretaget på Cirkus Benneweis’ hjemmeside.

Aftaleindgåelsen
Handelsbetingelserne er underlagt dansk rets almindelige regler. Betingelserne er først bindende for begge parter, når Cirkus Benneweis ApS (omtales herefter som sælger) har registreret din (omtales herefter som køber) betaling.

Levering
Billetter omtales herefter som varen. Når køb af varen er bekræftet af sælger ved levering af varen til køber (som e-mail), vil kvittering for købet også være tilsendt køber pr. e-mail. Varen vil da kunne indløses hos sælger.

Gyldighed
Billetter er ihændehaverbeviser, og kan kun benyttes til den forestilling der er angivet på billetten. Sælger kan ikke drages til ansvar for uretmæssig indløsning af varen.

Online bestilling
Vær venligst opmærksom på, at der ikke kan vælges pladser, som vil efterlade ét ledigt sæde.
Når køber bestiller billetter via hjemmesiden, og har klikket på de sæder køber ønsker, reserverer sælger sæderne i 20 minutter. Først når køber modtager en kvittering og bekræftelse, indeholdende ordre-ID, er pladserne endeligt reserveret til køber. Hvis betaling ikke accepteres eller gennemføres indenfor ovennævnte 20 minutter, frigives pladserne igen.

Online betaling
Beløbet hæves på din konto, når varen er fremsendt jf. ovenfor. Al kommunikation, vedrørende betaling, foregår krypteret. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger, ligesom sælger ej heller ser og/eller gemmer dine kortoplysninger.
Sælger opbevarer dog navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den enkelte køber til brug for eventuel udstedelse af nye billetter som følge af bortkomst.

Refundering
Billetten kan kun ombyttes eller refunderes i tilfælde af aflysning. Det anses ikke som en aflysning, hvis en forestilling må afbrydes efter halvdelen af forestillingen er gennemført (dvs. i eller efter pausen).

Såfremt en forestilling aflyses, kan der alene ske ombytning af billetter, hvis der er ledige pladser til en programsat senere forestilling.
Eventuelle gebyrer refunderes ikke ved eventuel refundering af varen.

Bortkomst
Såfremt varen bortkommer, kan ny rekvireres ved personlig henvendelse hos sælger. Varen udleveres kun mod forevisning af gyldig billedlegitimation samt oplysninger om hvilket telefonnummer og e-mail adresse, der er opgivet ved købet.

Ændring af varen
Varen kan ikke ændres, refunderes eller byttes efter købets gennemførsel.

Forbehold
Sælger tager forbehold for fejl i priser.

Sælger forbeholder sig ret til at ændre købte billetter til andre billetter i samme eller dyrere pladskategori eller – mod at tilbagebetale prisdifferencen – i en billigere pladskategori.

Kontaktoplysninger for sælger
Billetelefon 4040 2020 (kun åben i cirkussæsonen)
Åbent hverdage fra 12 – 17.30.
Åbent weekend fra 12 – 16.00
billet@benneweis.dk

Adresse
Cirkus Benneweis ApS
Hulerødvej 16
3120 Dronningmølle
CVR-nr. 36405503